Školní rok 2016 - 2017

 

Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod - odloučené pracoviště ZŠ Zbečník

 

V budově školy ve Zbečníku jsou dvě oddělení mateřské školy, tři třídy malotřídní základní školy, jedno oddělení školní družiny, školní jídelna a tělocvična.

 

 

Mateřská škola

Vedoucí učitelka:  Macková Patricie

Učitelky:  Zatloukalová Ilona a Strašilová Petra, DiS.

Pomocný výchovný pracovník:  Majerská Petra

dvě oddělení MŠ –   1. oddělení mladších dětí - 24 dětí

                                    2. oddělení starších dětí - 23 dětí

provozní doba školky: 6:30 – 16:00 hod.

 

 

Základní škola

Vzdělávací program školy:     

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání: 

ŠVPPP -  Školička V Pěkném Přírodním Prostředí č.j.189/13. 

 

 

Rozdělení ročníků ve třídách ZŠ

  I. C:  1. a 2. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Marcela Odvářková,

                                                     asistent pedagoga: Martina Špringrová, DiS.

 II. C:  3. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Iva Šretrová

III. C:  4. a 5. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Dagmar Šolínová

 

1. ročník:  8 žáků

2. ročník:  5 žáků

3. ročník:  14 žáků

4. ročník:  6 žáků

5. ročník:  15 žáků

 

 

Školní družina

vychovatelka: Hanušová Hana

jedno oddělení

provozní doba: 6:45 - 15:30 hod.

poplatek 500,- Kč / pololetí

 

 

Kroužky

Kroužek anglického jazyka - Mgr. Marcela Odvářková

Kroužek německého jazyka - Mgr. Marcela Odvářková

Kroužek sportovních her - DOMINO

Kroužek Šikovné ručičky - ŠD

 

Reedukace poruch učení

dyslektická asistentka: Mgr. Dagmar Šolínová

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jirásková Lenka

Kuchařka: Venclová Emilie

Průměrný počet vařených obědů denně - 80

 

Správa budovy

Školník: Chocholáč Radek

Uklízečky:

ZŠ - Benešová Radka

        Venclová Edita

MŠ - Maršíková Jana

        Benešová Radka

 

Třídní důvěrníci SRPDŠ:

Klicnarová Markéta

Pospíšilová Petra

Lembejová Lenka

Umlaufová Markéta

 

 

Člen školské rady ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod – zástupce rodičů ZŠ Zbečník:

Umlaufová Markéta

 

 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje základní a mateřskou školu ve Zbečníku 47 dětí MŠ a 48 žáků ZŠ.