Školní rok 2011 - 2012

 

Mateřská škola

Vedoucí učitelka:  Benešová Ivana

Učitelka:  Zatloukalová Ilona

jedno oddělení MŠ – 25 dětí (provozní doba školky: 6,30 – 15,45 hod.)

 

Základní škola

Žáci pracují ve třech kmenových třídách. Druhý ročník je samostatně ve své třídě – II. C  a ostatní ročníky jsou spojeny vždy po dvou v jedné třídě – 1. + 3. ročník ve třídě I. C a 4. + 5. ročník ve třídě III. C.

 

Vzdělávací program školy:     

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání: 

ŠVPPP -  Školička V Pěkném Přírodním Prostředí - s platností od 1. 9. 2007. 

 

Třídy ZŠ

  I. C:  1. a 3. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Dagmar Šolínová - 13 žáků

 II. C:  2. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Marcela Odvářková – 14 žáků

III. C:  4. a 5. postupný ročník – třídní učitelka Mgr. Iva Šretrová – 21 žáků

 

Paní učitelka Pavlína Bergmannová vyučuje anglický jazyk ve 3. 4. a 5. ročníku, prvouku ve druhém ročníku a výtvarnou výchovu v 1. a 3. ročníku.

 

Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje základní školu ve Zbečníku 48 žáků.

                                                                       

 

Školní družina

vychovatelka: Hanušová Hana

- jedno oddělení (provozní doba: 6:45-16:00 hod.)

 

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jirásková Lenka

Kuchařka: Venclová Emilie

Průměrný počet vařených obědů denně – 73

 

 

Správa budovy

Školník: Chocholáč Radek

Uklízečky:

ZŠ - Benešová Radka

        Venclová Edita

MŠ - Maršíková Jana

 

 

Zájmová činnost

Základní škola: kroužek Angličtina hrou pro děti MŠ a 1. ročník, kroužek AJ pro 2. ročník,

dva sportovní kroužky zajišťuje Domino Hronov – Florbal a Sportovní hry

Nepovinný předmět – Římskokatolické náboženství, vyučováno panem Janem Matouškem

Mateřská škola: kroužek sportovní, výtvarný, hudební