Školní rok 2010 - 2011

 


Mateřská škola

Vedoucí učitelka: Ivana Benešová

Učitelka: Ilona Zatloukalová

jedno oddělení MŠ – 25 dětí (provozní doba školky: 6,30 – 15,45 hod.)

Vzdělávací program mateřské školy - ŠVP: Poznáváme svět

 

 

Základní škola

Žáci pracují ve třech kmenových třídách. Jeden ročník je samostatně ve své třídě (1. ročník) 

a ostatní ročníky jsou spojeny vždy po dvou v jedné třídě.

 

Vzdělávací programy školy:

1. –  4. ročník:          Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání   

                                ŠVPPP -  Školička V Pěkném Přírodním Prostředí pod č.j. 06/07      

                                s platností od 1. 9. 2007. 

                                                   

 5. ročník:                 Základní škola, schválen MŠMT ČR dne 30. dubna 1996

                                 pod č. j.  16847/96-2 s platností od 1. září 1996

 

I.C:   1. postupný ročník – tř. učitelka: Mgr. Marcela Odvářková - 14 žáků

 

II.C:  2., 3. postupný ročník – tř. učitelka: Mgr. Jana Píšová - 2. ročník 10 žáků

                                                                                                       + 3. ročník 12 žáků

 

III.C:  4., 5. postupný ročník – tř. učitelka: Mgr. Dagmar Šolínová – 4. ročník 10 žáků

                                                                                                                   + 5. ročník 11 žáků

 

Anglický jazyk ve 3. – 5. ročníku vyučuje paní učitelka Pavlína Bergmannová.

 

Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje základní školu ve Zbečníku 57 žáků.

                                                        

 

Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Hana Hanušová

Vychovatelka (částečný úvazek): Nicol Málková

- dvě oddělení (provozní doba: 6,45 - 16,00 hod.)

- zapsáno 50 žáků

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Lenka Jirásková

Kuchařka: Emilie Venclová

Průměrný počet vařených obědů denně – 83

 

Zájmová činnost

Základní škola: kroužek hudební, sportovní, angličtina, němčina

Ve škole je také vyučováno nepovinnému předmětu „ Římskokatolickému náboženství“ panem Janem Matouškem.

 

Školní družina: kroužek výtvarný

 

Mateřská škola: kroužek sportovní, výtvarný, hudební,

                angličtina pro nejmenší – společný kroužek se žáky 1. třídy

 

Kroužek keramiky: vede paní učitelka Ilona Zatloukalová jako kroužek Domina v učebně školy ve Zbečníku.