5.ročník

 

Český jazyk - seznam cvičení - www.onlinecviceni.cz
Matematika - seznam cvičení - www.onlinecviceni.cz
Matematika - zábavná cvičení - www.sheppardsoftware.com/math.htm
Matematika hrou pro 5.třídu - www.matematika.hrou.cz/5.trida
Angličtina pro 5. ročník - témata: sport, nábytek/dům/byt, zdraví/tělo, čas, I can run, My town, přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý, minulý čas, Weather - počasí, school - www.chmelkova.cz/web_skolicka/anglictina_5.html
Angličtina - procvič si slovíčka - www.spinandspell.com/game.swf
Angličtina pro děti - www.jazyky-online.info/deti/index.php
Angličtina hrou - www.anglictina-hrou.cz
Angličtina - překladatelka - www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
Vlastivěda - Vzdělávací hry Toporora - Zeměpis Evropy - https://www.toporopa.eu/cz/
Vlastivěda - Druhá světová válka - https://dejepis.okhelp.cz/druha-svetova-valka/
Dopravní výchova - https://www.bezpecneposkole.cz/%C3%BAvod.html