Školní rok 2018 - 2019

 
 
 
Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod - odloučené pracoviště ZŠ Zbečník

Více zde: https://zs-a-ms-zbecnik.webnode.cz/skolni-rok/a2017-2018/
Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod - odloučené pracoviště ZŠ Zbečník

Více zde: https://zs-a-ms-zbecnik.webnode.cz/skolni-rok/a2017-2018/

 

Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod   odloučené pracoviště ZŠ Zbečník

 

V budově školy ve Zbečníku jsou dvě třídy mateřské školy, tři třídy základní školy s pěti postupnými ročníky, jedno oddělení školní družiny, školní jídelna a tělocvična.

      

Mateřská škola

Vedoucí učitelka: Patricie Macková

Učitelky: Ilona Zatoukalová, Petra Strašilová, DiS., Iva Vondřejcová

1. třída: mladší děti - 23 dětí

2. třída: starší děti - 22 dětí

Provozní doba školky: 6,30 - 16,00 hod.

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - Tajemství maternické studánky č.j. 254/17

 

Základní škola

Vzdělávací program školy:

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání

ŠVPPP - Školička V Pěkném Přírodním Prostředí č.j. 191/16

 

Rozdělení ročníků ve třídách

I.C : 1. + 3. postupný ročník - třídní učitelka Mgr. Marcela Odvářková, asistent pedagoga Martina Špringrová, DiS.

II.C : 2. postupný ročník - třídní učitelka Mgr. Iva Šretrová

III.C : 4. + 5. postupný ročník - třídní učitelka Mgr. Dagmar Šolínová

 

1. ročník: 12 žáků

2. ročník 15 žáků

3. ročník 7 žáků

4. ročník: 3 žáci

5. ročník: 13 žáků

 

Školní družina

Vychovatelka - Hana Hanušová

provozní doba 6,45 - 15,30 hod.

poplatek 500,- Kč / pololetí

30 zapsaných účastníků

 

Reedukace poruch učení

Mgr. Dagmar Šolínová, Mgr. Marcela Odvářková

 

Kroužek Aj

Mgr. Marcela Odvářková

 

Hodina TV Sportuj ve škole

Mgr. Iva Šretrová

 

Třídní důvěrníci SRPDŠ:

Markéta Umlaufová, Růžena Staňková, Kateřina Thérová

 

Člen škoské rady ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod - zástupce rodičů ZŠ Zbečník:

Markéta Umlaufová

 

Ve škoním roce 2018/2019 navštěvuje mateřskou školu 45 dětí a základní školu 50 žáků.