Novinky ze školy

 

Zahájení školního roku

Školní rok 2019/2020 zahájíme dne 2. září 2019 v 8, 00 v kmenových třídách ročníků. Přívítání žáků bude ukončeno v 8,45 hod. Škoní družina v provozu do 14,00 hod.

 

 

Barevný týden

 

 

Planetárium a hvězdárna v Hradci Králové, secesní vodní elektrárna Hučák a soutok Labe s Orlicí

26. února 2019 jsme vyjeli na exkurzi do planetária a hvězdárny v Hradci Králové. Nejprve proběhl v planetáriu výukový program, ve kterém jsme se seznámili s noční oblohou a planetami naší sluneční soustavy.
Dostali jsme odpovědi na otázky, proč se na Zemi střídá den s nocí a roční období. Na závěr povídání v planetáriu jsme viděli astronomickou pohádku. Pak jsme se přesunuli na hvězdárnu k dalekohledu.

Z hvězdárny jsme se vydali k soutoku Labe a Orlice - tam došli žáci 2., 4. a 5. ročníku. Žáci 1. + 3. ročníku se vydali k secesní vodní elektrárně Hučák. Malá vodní elektrárna Hučák se nachází na stejnojmenném jezu Hučák na řece Labi. Byla budována od roku 1909 a do provozu uvedena v roce 1912. Prohlédli jsme si elektrárnu vybudovanou v secesním stylu podle návrhu architekta Františka Sandera, která tvoří spolu s jezem významný architektonický objekt.

 

 

Poslední adventní týden vyučování v roce 2018

Poslední adventní týden vyučování věnujeme již tradičně projektovému vyučování Vánoce ve světě. V rámci tohoto týdne se těšíme na vánoční povídání s panem farářem Grendelem, vydáme se na cestu pastýřů k betlému Jirmanových. Pracujeme ve skupinách napříč ročníky a připravujeme se na prezentace o vánočních zvycích v různých zemích světa. Nevynecháme ani oblíbené pečení cukroví a tvoření vánočních dekorací. A v pátek po vánočních besídkách si už jen popřejeme krásné vánoční prázdniny.

 

 

Soptíkovo lyžování 2019

I v letošním školním roce se zúčastníme 11.3. - 15.3. 2019 společně s dětmi z mateřské školy kurzu lyžování v Olešnici. Rodiče žáků se mohou zaregistrovat zde: https://www.soptikovolyzovani.cz/reg/6zbec1/

 

 

Soptíkovo lyžování 2018

I v letošním roce jsme se v únoru zúčastnili výjezdového odpoledního kurzu Soptíkovo lyžování ve Skiareálu v Olešnici v Orlických horách. Týden na svahu se vydařil, počasí nám přálo. Všichni jsme se v pátek s lyžováním neradi loučili a již teď se těšíme na příští zimu a na další kurz.

                                                                                    žáci ZŠ ve Zbečníku

 

 

Dravci, sovy a člověk

Ve čtvrtek 8.2. 2018 nás již po několikáté navštívil pan Jan Brož se svými ptačímisvěřenci. Jako vždy nás jeho představení nezklamalo a všichni jsme pozorně sledovali zajímavé vyprávění.

V programu nám byli představeni dravci a sovy s jejich zajímavými vlastnostmi, kterými se přizpůsobili k přežití v přírodě. Většinu z těchto ptáků jsme viděli za letu a mnozí z nás měli příležitost nechat si na ruku přiletět výra nebo třeba
puštíka.

                                                                                                            žáci ZŠ Zbečníku


 


Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2017_04_21_Uklid_prirody_zaky_zakladni_skoly

 Více zde: https://www.zbecnik.com/news/jarni-uklid-prirody-2017/


Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2017_04_21_Uklid_prirody_zaky_zakladni_skoly

 Více zde: https://www.zbecnik.com/news/jarni-uklid-prirody-2017/

 

Vánoce letem světem

V rámci projektového vyučování, které na naší škole probíhá každý rok v adventním čase, jsme v úterý 12. 12. 2017 navštívili zámek v Chlumci nad Cidlinou, kde jsme se zúčastnili programu Vánoce ve světě.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Třebechovicích pod Orebem, abychom si prohlédli Proboštův betlém i další staré betlémy.

Poslední školní týden roku 2017 budeme pracovat ve skupinách napříč ročníky, zpracujeme prezentace o slavení Vánoc ve světě, zajdeme si jako pastýři k betlému Jirmanových, kde si zazpíváme vánoční koledy a týden završíme vánočním tvořením s pečením perníčků a výrobou vánočních dekorací.

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce 2018

                                                                                                       přejí žáci ZŠ ve Zbečníku


 

 

Úklid přírody

V pátek 21. dubna u příležitosti Dne Země v přírodě uklízelo 46 dětí ze školy a nasbíraly 5 pytlů odpadků, ze školky bylo 36 dětí a nasbíraly 4 pytle - celkem 82 dětí a 9 pytlů.

Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2017_04_21_Uklid_prirody_zaky_zakladni_skoly

 

 

ZOO Dvůr Králové nad Labem – Objevte krásy Afriky

V úterý 13. září 2016 jsme vyjeli do ZOO ve Dvoře Králové. Výlet na začátku školního roku se již stal tradicí a každoročně se do zoologické zahrady těšíme. Po příjezdu jsme nejprve jeli všichni na projížďku safaribusem. Potom jsme se rozdělili do skupin, ve kterých jsou vždy žáci všech pěti ročníků. Procházeli jsme zahradou a cestou jsme vyplňovali pracovní listy a úkoly, které jsme dostali od paní učitelky, která vedla skupinu. Největší podíl práce ve skupině připadl žákům 4. a 5. ročníku, ale i mladší žáci přispěli svými vědomostmi a pozorováním.

S vyplněnými pracovními listy budeme nyní pracovat nejen v hodinách prvouky a přírodovědy, ale pokusíme se nakreslit i hezké obrázky ve výtvarné výchově.

                                                                                                    žáci ZŠ ve Zbečníku

Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2016_09_13_ZOO_Dvur_Kralove_nad_Labem

 

 

 

Rouzloučení 5.C se zbečnickou školou

 

Těch pět let šlo jak krokem,

však teď pryč jsou skokem.

Stýskat se nám bude všem,

protože už nevrátíme se sem.

Doufáme, že si na nás vzpomenete

a s nikým si nás nepopletete.

A tím jsme chtěli jenom říci,

že na vás vzpomeneme si

když smutno nám bude.

Hned veselo všude.

Tak se s vámi loučíme

tady totiž končíme.

Když vzpomeneme na ty roky

s vámi prožité.

Pravda někdy to bylo trochu složité

když písemku jsme psali

a tak se ještě jednou loučíme tady těmi slovy.

 

Vaše 5.C.

 

Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2016_06_27_Rozlouceni_5.C_se_zbecnickou_skolou

 

 

Poříčský čtyřboj

V úterý 21.6. 2016 proběhl na školním hřišti ve Velkém Poříčí již 8.ročník Poříčského čtyřboje. Žáci prvního stupně z Hronova, Zbečníka, Velkého Dřevíče a Velkého Poříčí se utkali v atletických disciplínách. Výsledky si můžete prohlédnout zde. (v dolní části tabulek si zadejte součty dívky nebo chlapci). Při rovnosti bodů byly porovnávány rozdíly v jednotlivých disciplínách.

Fotografie jsou zde,

fotografie zbečnických žáků - https://zbecnik.rajce.net/2016_06_21_Poricsky_ctyrboj


zdroj: ZŠ Velké Poříčí
 

 

 

Návštěva knihovny

V měsíci březnu žáci zbečnické školy navštívili Městskou knihovnu v Hronově. Pro děti 2. a 3. třídy si Mgr. Markéta Maršíková připravila pěkné povídání o knize Zahrada od Jiřího Trnky.

Žáci 4. ročníku společně besedovali nad tématem Bezpečný internet.

Za zajímavě připravený program děkujeme.

                                                                                               Žáci ZŠ Zbečník

 

Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2016_03_30_Navsteva_knihovny

 

 

Návštěva knihovny

Březen - měsíc čtenářů - jsme zahájili 1. 3. 2016 návštěvou Městské knihovny Egona Hostovského v Hronově. Paní knihovnice v oddělení pro děti a mládež Mgr. Markéta Maršíková pro nás připravila besedu na téma 2. světové války. Seznámila nás s knihami pro děti s válečnou tématikou. Některé knihy nás velice zaujaly, určitě se pro jejich výpůjčku v brzké době do knihovny vrátíme. Děkujeme.

                                                                              žáci 5. třídy ZŠ ve Zbečníku

 

Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2016_03_01_Navsteva_v_knihovne

 

 

Usměvavé lyžování

Po dobrých zkušenostech z loňského lyžování dětí ze zbečnické školky se někteří žáci naší školy přidali a společně jsme se zúčastnili 15. – 19. 2. 2016 lyžařského výcvikového kurzu v Olešnici v Orlických horách. Děti byly zařazeny do skupin dle jejich dovedností a věku. Výuka probíhala pod vedením zkušených instruktorů. Sněhové podmínky byly ještě dostačující. Po celou dobu si děti užívaly legrace, pohody, závěrečné závody zvládli všichni a mohli se pochlubit rodičům, co se za týden naučili.

Poděkování patří organizátorům „Usměvavého lyžování“ a hlavně všem trpělivým instruktorům.

Mgr. Dagmar Šolínová

  

 Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2016_02_18_Usmevave_lyzovani 

Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2016_02_19_Usmevave_lyzovani

 

 

Návštěva předškoláků v 1. C

V úterý 12. 1. 2016 naši třídu navštívili předškoláci. Společně s prvňáčky se zúčastnili jedné vyučovací hodiny. Byli velice šikovní a nezasvěcený pozorovatel by ani nepoznal, že ve třídě pracují i děti ze školky. Protože jsme si nestihli ukázat vše, co jsme měli připraveno, domluvili jsme se, že nás naši kamarádi ze školky přijdou ještě jednou navštívit na jaře. Těšíme se na viděnou u zápisu 26. 1. 2016.

 

Fotogalerie - https://zbecnik.rajce.net/2016_01_12_Predskolaci_v_prvni_tride

                                   

 

Advent ve Zbečníku

Poslední dny školního vyučování roku 2015 nás opět čekalo projektové vyučování a vánoční tvoření. Nejprve jsme si připravili prezentace, povídali si o adventu u nás i v dalších státech, seznámili jsme se s vánočními zvyky. Pracovali jsme ve skupinách napříč ročníky, při vánočním tvoření jsme pekli cukroví a vyráběli různé vánoční dekorace.

V úterý 22.12. jsme se tradičně vypravili k betlému rodiny Jirmanových ve Zbečníku a společně s dětmi z mateřské školy jsme si nad jesličkami zazpívali koledy. Pak nás čekala ve škole krátká vánoční besídka a již pospícháme na vánoční prázdniny.

                                                                   Krásné Vánoce přejí žáci zbečnické školy

 

  Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2015_12_22_Advent_ve_Zbecniku

 

 

Pouštění draků

V úterý 6.10.2015 odpoledne jsme se školní družinou vyrazili na kopec za školou pouštět draky. Tuto podzimní zábavu každoročně vítáme, máme doma již připravené draky a jen čekáme na příhodné počasí. V úterý bylo krásně, i když silnější vítr bychom bývali přivítali. Odpoledne se nám vydařilo a draci krásně létali.

                                                                                  žáci ŠD ve Zbečníku

 

Fotografie - https://zbecnik.rajce.idnes.cz/2015_10_08_Pousteni_draku

 

 

Podzimní les

V úterý 6.10.2015 jsme využili krásného slunečného počasí a vyšli jsme za školu do lesa, abychom si povídali o blížící se změně v přírodě. Obdivovali jsme krásně se barvící listí na stromech, zaposlouchali jsme se do zvuků lesa a připomněli jsme si vše, co se odehrává v přírodě na podzim. Spolužáci z 1. třídy ráno kreslili skřítka Podzimníčka a tak jsme společně s nimi v lese postavili skřítkům domečky.

                                                                                            žáci 5. třídy ve Zbečníku

 

 Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2015_10_06_Podzimni_les

 
Založeny webové stránky 1.C

V měsíci září byly založeny webové stránky pro potřeby dětí a rodičů z třídy 1.C. Třída se skládá z prvňáčků a páťáků a web administruje paní Odvářková. https://zs-zbecnik-1-c0.webnode.cz/


Procházka Prahou

Ve středu 10.6. 2015 jsme vypravili do Prahy. Cesta autobusem rychle uběhla a brzy jsme jeli metrem do centra města. Po krátké zastávce u Anděla jsme dojeli na Strahov. Od Strahovského stadionu jsme pokračovali na nádherně rozkvetlý Petřín. Po návštěvě Zrcadlového bludiště jsme se vydali kolem Strahovského kláštera k Pražskému hradu a také jsme se zašli podívat do muzea hraček.

Naše další cesta vedla Nerudovou ulicí ke Karlovu mostu a odtud jsme pokračovali na Staroměstské a Václavské náměstí. Po krátkém odpočinku v kostele Panny Marie Sněžné a ve Františkánské zahradě, která se ukrývá mezi Václavským a Jungmannovým náměstím, jsme se vydali na Florenc, odkud nás odvezl autobus zpátky domů.

Počasí se nám vydařilo a procházka v historickém prostředí staré Prahy byla příjemná.

                                                                                                                žáci 4. a 5. C

 

 Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2015_06_10_Vylet_do_Prahy

 
Park Mirakulum - školní výlet

Ve středu 20.5.2015 jsme navštívili Park Mirakulum, který ve středočeských Milovicích nabízí 10 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků.

Jsou zde lesní hřiště, kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky, lesní stezka a naučné zahrady.

 

Co nás zaujalo?

 

Lesní stezka – interaktivní forma nauky

 • kreativní panely s tématikou lesa (fotosyntéza, les jako ekosystém,…)
 • ukázky několika druhů dřevin – poznání dle kůry
 • interaktivní nauka o hustotě, objemu a hmotnosti dřevin
 • vlastnosti dřeva – rezonanční kláda, dřevěný xylofon
 • poznávání stop zvířátek – otisky v písku
 • skok do dálky – srovnání s různými zvířátky
 • stáří dřevin – průřez stromu z r. 1750

 

Naučné zahrady

 • zemědělské plodiny a vyobrazení produktů z nich vyráběných (pšenice, žito, pohanka,…)
 • bylinková zahrádka
 • zeleninová zahrádka

 

Interaktivní nauka o třídění a recyklaci odpadu

 • hřbitov odpadků – interaktivní ukázka délky rozkladu jednotlivých materiálů
 • expozice recyklace
 • kontejnery na tříděný odpad doplněné tabulemi s populární postavičkou Tondy Obala

 

Kontaktní zoo

 • mini kozy

 

A v neposlední řadě jsme si zadováděli na obřích houpačkách, v lanovém centru, proběhli jsme se v podzemních chodbách, skotačili na prolézačkách, proběhli přírodním labyrintem. Jen nám bylo líto, že jsme nemohli jít na obří trampolíny, které byly z důvodu nepřízně počasí uzavřeny. Počasí nám opravdu nepřálo, celý den lehce pršelo. Ale přesto se nám výlet líbil a určitě návštěvu Parku Mirakulum můžeme všem kamarádům doporučit.

                                                                                                 žáci ZŠ ve Zbečníku

                                                                                                

  Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2015_05_20_Park_Mirakulum

 
Jarní les

15.4.2015

Jaro je tu - všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se s ohromnou energií. To, co se děje v přírodě na jaře, bychom mohli přirovnat ke zrození a prvním letům života člověka. A tak jsme vyrazili do lesa, abychom se potěšili pohledem na probouzející se přírodu. Stromy začínají pučet a ukazovat nové listy a větvičky, za země vyrážejí nové rostlinky. V lese bylo hezky a po návratu do školy jsme se usadili ještě venku pod pergolou a ve skupinkách kreslili obrázky z jarní přírody.

                                                                                                             žáci ZŠ ve Zbečníku

Fotografie 4.+5. třída - https://zbecnik.rajce.net/2015_04_15_Jarni_les

Fotografie 1.+2.+3. třída - https://zbecnik.rajce.net/2015_04_15_Jarni_les_2

 
Svátky jara - velikonoční tvoření

1.4.2015

Poslední dva březnové dny a první den měsíce dubna jsme věnovali projektovému vyučování. Hlavním tématem byly Velikonoce - svátky jara. Abychom se cítili jarně a vesele, zpestřili jsme si týden barvami -  v pondělí jsme měli modrý den, úterý bylo zelené a středa byla červená. Barevně se s námi sladily i děti z mateřské školy.

Ve třídách jsme hýřili veselými barvami, radovali se z nastupujícího jara, řešili různé úkoly zaměřené na jarní svátky, vyráběli jsme velikonoční dekorace a za okny přitom řádil vítr se sněhovými přeháňkami. Při pohledu ven jsme si nebyli jisti, zda bychom neměli chystat spíše Vánoce. Škoda, že jsme díky nepřízni počasí nemohli vyrazit tvořit na hřiště pod pergolu.

Pracovali jsme ve smíšených skupinách žáků od 1. do 5. ročníku a opět jsme se procvičili ve vzájemné komunikaci a spolupráci.

Teď se již všichni těšíme na velikonoční prázdniny.

Veselé Velikonoce přejí žáci ZŠ ve Zbečníku

 

 Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2015_04_01_Svatky_jara

 
Vystoupení ZUŠ Hronov v ZŠ ve Zbečníku

Dne 3. března 2015 v tělocvičně zbečnické školy uspořádal pan Miloš Meier se svými svěřenci krátké vystoupení.

Dechové dřevěné a žesťové nástroje nám byly nejprve představeny a poté jsme vyslechli několik hezkých skladeb. Potěšilo nás, že jsme mezi hudebníky poznali několik našich současných i minulých žáků.

Vystoupení bylo milé a pro výuku hudební výchovy přínosné. Děkujeme.

                                                                                                                Iva Šretrová

 

 Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2015_03_03_Vystoupeni_ZUS_Hronov_v_ZS_Zbecnik 

Karneval ve školní družině

Ve čtvrtek 26.2.2015 jsme pořádali ve školní družině školní karneval. Zahájili jsme vyhodnocením škrabošek, které jsme v předcházejícím týdnu vyráběli a pak jsme se již věnovali tanci a soutěžnímu klání. Karneval se nám již tradičně vydařil, všichni se dobře bavili.

                                                                                   Hana Hanušová, ŠD Zbečník

 

 Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2015_02_26_Karneval_ve_skolni_druzine

Přednáška o hudebních nástrojích

V pondělí 23. 2. 2015 naši školu navštívil Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D. s výchovně - vzdělávacím hudebním pořadem.

Seznámili jsme se s historií vývoje hudebních nástrojů, sledovali jejich vývoj od prehistorických až po současné formy. Mohli jsme vidět a slyšet kromě jiných také některé středověké či renesanční nástroje jako např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, fidulu, psalterium, středověkou harfu apod.

Pořad byl velice podnětný a inspirující, pozorně jsme naslouchali odbornému výkladu a hudebním ukázkám. Přínosný byl nejen pro nás, ale i pro naše paní učitelky.

                                                                                               žáci ZŠ ve Zbečníku

 

 Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2015_02_23_Prednaska_o_hudebnich_nastrojich

 


 

Kdo postaví nejhezčího sněhuláka?

10.2.2015

Tento týden jsme nedokázali odolat krásnému zimnímu počasí a peřinám sněhu na školním hřišti, přemluvili jsme tedy paní učitelky, že půjdeme stavět sněhuláky. Větších i menších sněhuláků máme plné hřiště, ale vypadá to, že se vlivem počasí příštího týdne už nedočkají. Již teď se těšíme na další sněhovou nadílku, abychom mohli ve sněhových stavbách pokračovat.

                                                                                                    žáci ZŠ ve Zbečníku

  Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2015_02_10_Staveni_snehulaku

 
Přednášky s lektorem Zdravé 5 pro MŠ a 1.-5. ročník ZŠ

Zdravá 5 je celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy.

Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.

Naši školu 26.1. a 27.1. 2015  navštívila lektorka paní Michaela Ječmínková, která během dvou dnů výuky prošla s projektem všemi třídami školy. Beseda i následná práce ve skupinách se nám velice líbila.

 

                                                                          žáci ZŠ ve Zbečníku

 

Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2015_01_26_Zdrava_5
Dny projektového vyučování  - Vánoce ve světě, vánoční tvoření

17.12.2014

 

Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2014_12_17_Dny_projektoveho_vyucovani_-_Vanoce_ve_svete,_vanocni_tvoreni

 
Vánoční obrázky

12.12.2014

 


Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2014_12_10_Vanocni_obrazky
Domino

Ve čtvrtek 13. 11. a ve středu 19. 11. jsme se vypravili do DDM Domina, kde si pro nás pracovníci připravili Zážitkový program zaměřený na blížící se Vánoce a zimu. Postupně jsme si užívali na bouldrové horolezecké stěně, v keramické dílně a v učebně, kde jsme vyráběli velmi hezké zimní a vánoční dárky. Dopoledne jsme si moc užili a těšíme se na další jarní návštěvu.

 

                                                                                                        žáci ZŠ Zbečník

 

Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2014_11_13_Domino

Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2014_11_19_Domino
Dravci, sovy a člověk

V úterý 14.10. 2014 proběhl v naší tělocvičně zábavně vzdělávací ekoprogram s živými zvířaty a s předvedením ptáků ve volném letu. Seznámili jsme se s různými typy dravců a sov. Většinu předvedených ptáků jsme viděli za letu a mnozí z nás měli příležitost nechat si na ruku přiletět káně nebo třeba puštíka, pro paní učitelky byl připraven veliký výr.

Dozvěděli jsme se, kde můžeme ve svém okolí dravce potkat, ve které pohádce jsme je mohli vidět, jak je možné, že sovičky létají v noci a nenarazí, proč výr nemá rád hlazení a mnoho dalších informací.

Program se velice líbil nejen nám, ale i dětem z mateřské školy.

                                                                                                   žáci ZŠ ve Zbečníku 
Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2014_10_14_Dravci

Lichožrouti

V pátek 10. 10. 2014 pro nás pracovnice knihovny města Kudowa Zdrój společně s místními knihovníky a překladatelkou připravili dopolední akci „Lichožrouti“. Představili nám dětskou knihu od Pavla Šruta a Galiny Miklínové  - Lichožrouti. Přinesli jsme si ponožku a každý si Lichožroutíka vyrobil. Program se nám velice líbil.

 

                                                                                            žáci 3. třídy ZŠ Zbečník

 


 
Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2014_10_10_Lichozrouti

4.C na dopravním hřišti

26.09.2014

 Fotogalerie - https://zbecnik.rajce.net/2014_09_26_4.C_na_dopravnim_hristi

Projektové vyučování: Zvířata všech kontinentů

Ve středu 10. 9. 2014 jsme se v rámci dnů projektového vyučování vypravili do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Rozdělili jsme se do pěti skupin a při procházce zahradou jsme si zaznamenávali informace o zvířatech.  Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno. V ZOO jsme strávili příjemný den. V dalších dnech jsme zpracovávali pracovní listy, ve kterých jsme použili načerpané vědomosti.

                                                                                               žáci ZŠ ve Zbečníku

 

Fotografie - https://zbecnik.rajce.idnes.cz/2014_09_10_Vylet_do_ZOO_Dvur_Kralove

 


Vítání prvňáčků

01.09.2014

Novou třídu 1. D tvoří tito žáci:

Bohuněk Matyáš, Humplíková Barbora, Chocholáč František, Jirásková Zuzana, Kaute Martin, Klicnarová Sára, Macková Adéla, Pohanka Vít, Řehák David, Smutný Hubert, Staňková Natálie, Strnad Dominik, Špringrová Jennifer, Tommová Daniela, Vajsarová Adéla.

Třídní učitelka této třídy bude mgr. Iva Šretrová.

 

Fotografie - https://zataczka.rajce.idnes.cz/prvnacci_ve_zbecniku%2C_2014/

 


Budulínek (operka)

Ve středu 25.6. 2014 odpoledne jsme rodičům a prarodičům zahráli a zazpívali „operku“ Budulínek od autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.

Hlavní role v hudebním dílku obsadili žáci druhé třídy a těchto úloh se zhostili opravdu úspěšně.

                                                                                              Iva Šretrová

 

Fotografie -  https://zbecnik.rajce.net/2014_06_25_Budulinek
Poříčský čtyřboj

V pátek 20.6. proběhl již 6. ročník atletického čtyřboje pro první stupeň.

Výsledky jsou k nahlédnutí zde: chlapci, dívky


Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2014_06_20_Poricsky_ctyrboj

 

 

Výlet do Liberce

Ve středu 21.5. 2014 jsme vyjeli na školní výlet do Liberce. Výletní den jsme si rozdělili na dvě části - v té první jsme navštívili iQpark a druhou část dne jsme věnovali zoologické a botanické zahradě.

Počasí se vydařilo, výlet se nám moc líbil a večer jsme se vraceli domů plni dojmů a zážitků.

                                                                                                        žáci ZŠ Zbečník

 Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2014_05_21_Skolni_vylet_do_Liberce

 

 

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové - výukové programy

V úterý 6. 5. 2014 jsme se vypravili do Hradce Králové na exkurzi na hvězdárnu. Zúčastnili jsme se dvou výukových programů o Zemi a vesmíru, které jsou vhodné pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a pro průřezové téma Environmentální výchova podle rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání - předměty prvouka a přírodověda. Tyto programy pomáhají u žáků utvářet a rozvíjet klíčové kompetence, pomáhají poskytnout základ všeobecného vzdělání a rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k přírodě.

Program pro nejmladší žáky: Poprvé na hvězdárně – 1. až 3. ročník – prvouka (den a noc, roční období, astronomická pohádka v planetáriu, hry s astronomickými kostkami)

Program pro starší žáky 1. stupně ZŠ: Sluneční soustavou – 4. až 5. ročník – přírodověda (Slunce, Země, planety a jejich měsíce, den a noc, roční období)

Oba programy žáky velice zaujaly a přinesly jim mnoho nových vědomostí.

                                                                                   Dagmar Šolínová, ZŠ Zbečník

 

Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2014_05_06_Hvezdarna_a_planetarium_Hradec_Kralove

 

 

Výukový program u Jaroměře

Komu se ztratilo to mládě aneb co se děje v mokré trávě?

Ve středu 30. dubna 2014 jsme se zúčastnili výchovně – vzdělávacího programu v prvním ornitologickém parku v ČR na Josefovských loukách u Jaroměře.

Byli jsme seznámeni s fungováním vody v krajině v návaznosti na výskyt a roli rozličných druhů rostlin a živočichů. Zajímavý byl také náhled do vybudovaného hadníku, broukoviště a zimoviště pro obojživelníky. Poslouchali jsme hlasy ptáků a snažili se o jejich určení. Pracovali jsme ve skupinách a hledali společně odpověď.

Procházka se zastaveními u různých významných a zajímavých míst Josefovských luk byla další v řadě činností věnovaných environmentální výchově.

                                                                                                 žáci ZŠ ve Zbečníku

 

Fotografie - https://zbecnik.rajce.net/2014_04_30_Vyukovy_program_-_Jaromer

 

 

Svátky jara - Barevný týden

11.04.2014

Druhý dubnový týden jsme věnovali projektovému vyučování. Hlavním tématem byly Velikonoce - svátky jara. Abychom se jarně naladili, celý týden jsme si naplánovali jako týden barev - pondělí bylo červené, úterý bílé, středa byla modrá, čtvrtek zelený a pátek žlutý. Pracovali jsme ve smíšených skupinách žáků od 1. do 5. ročníku a opět jsme se procvičili ve vzájemné komunikaci a spolupráci.

Věnovali jsme se ve všech hodinách skládankovému učení, vyráběli jsme různé dekorativní velikonoční předměty, tvořili jsme prezentace, seznámili jsme se zvyklostmi slavení Velikonoc v ostatních evropských státech, připomněli si tradice, zvyky a obyčeje. V pátek jsme navštívili výstavu v DD Justynka, kterou jsme náš velikonoční týden ukončili.

Projektové vyučování se nám tradičně vydařilo a již dnes se těšíme na další skupinové vyučování.

Veselé Velikonoce přejí žáci ZŠ ve Zbečníku

 

Fotografie

 
Jeden svět na naší škole

Ve středu 26. 3. 2014 jsme zhlédli projekci dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Moderátorkami byly studentky Gymnázia v Broumově a představily nám příběhy tří dětí, které se týkaly dětské práce, chudoby, života na ulici a života s postižením. Součástí projekce byla debata na dané téma. Program byl velmi zajímavý a všem se nám moc líbil.                  

                                                                                                         

                                                                                                     Žáci ZŠ Zbečník

 

Fotografie

Zimní les

19.02.2014

V měsíci lednu jsme náš plánovaný den projektového vyučování - Les v zimě - odložili na únor, protože jsme věřili, že sníh ještě napadne a užijeme si krásný mrazivý den v přírodě. V tomto týdnu jsme již vzdali čekání na sníh a vyrazili jsme do lesa, který sice více než zimní období připomínal jaro. Prošli jsme se, hledali jsme pobytová znamení zvěře a pozorovali stromy. Ve škole jsme pak získané vědomosti a poznatky zužitkovali při práci ve skupinách s pracovními listy.

                                                                                              žáci ZŠ Zbečník

 

Fotografie

Pohádkový karneval

17.02.2014

Dnes se ve školní družině uskutečnil pohádkový karneval.

 

 Další fotografie

 

 

 

Výtvarné práce žáků 3.-5.ročníku

10.02.2014

V hodinách výtvarné výchovy se naši žáci pod vedením paní učitelky Šolínové snažili vytvořit svatební portrét svých rodičů. Jak se jim to povedlo, můžete posoudit sami ve fotogalerii.

 

 Další šťastlivce naleznete ve fotogalerii :-)

Naše aktuální fotografie

26.01.2014

 Třída: I.C                                                    

 Třídní učitelka: Dagmar Šolínová

 

 Třída: II.C

 Třídní učitelka: Iva Šretrová

  

 Třída: III.C

 Třídní učitelka: Marcela Odvářková

  

 Třída: IV.C

 Třídní učitelka: Marcela Odvářková

 

 

 Třída: V.C                                                    

 Třídní učitelka: Dagmar Šolínová

 


                                                                  


 

Advent ve školní družině

S příchodem prosince jsme se zapojili do adventní výzdoby školy. Nejprve jsme vytvářeli vánoční dekorace do oken a na školní chodby. Když se přiblížil svátek Mikuláše, všichni jsme se již těšili na náš tradiční „Čertovský bál“, kterému patřilo čtvrteční odpoledne. V pátek 6. 12. 2013 jsme vyrazili do Hronova, abychom v Jiráskově domku shlédli výstavu betlémů. V příštích adventních dnech máme před sebou vánoční tvoření, pečení perníčků, výrobu vánočních přání a ozdob. Nezapomeneme také na obyvatele lesa a doneseme do krmelce vánoční nadílku v podobě jablíček a kaštanů. Poslední školní den v letošním roce nás čeká besídka s cukrovím, koledami a vánočním povídáním.

                                                                     Hana Hanušová, vychovatelka ŠD Zbečník

Fotografie

Exkurze do Bielawy - Lesní škola, Centrum získávání energií

7. listopadu 2013 jsme se zúčastnili exkurze do polské Bielawy v rámci projektu Krása a nebezpečí nerostného bohatství. Účast na této exkurzi zorganizovala paní Tereza Kohlová, referentka dotací MěÚ v Hronově a patří jí naše velké poděkování.

Po příjezdu do Bielawy jsme se rozdělili na dvě skupiny. Mladší žáci navštívili Centrum získávání energií a starší žáci odjeli do Lesní školy. Zde na nás již čekali polští žáci a společně jsme se účastnili připraveného dvouhodinového programu. V Lesní škole jsme po oblečení do včelařské kombinézy (úžasný zážitek) šli do včelína a pan včelař nám ukázal úly, včely a včelí královnu a vyprávěl nám o životě a rozdělení rolí v úlu. Po zakončení výukového programu se naše skupiny vyměnily, starší žáci odjeli do Centra získávání energií, mladší žáci se věnovali v Lesní škole poznávání stop zvířat. Centrum získávání energií děti zaujalo nejvíce svými modely na zahradě, které si i přes lehkou nepřízeň počasí mohly vyzkoušet.

Strávili jsme v Polsku hezký den, plný zábavy i poučení.

                                                                     žáci a paní učitelky ze zbečnické školy

Fotografie


                                                                        

Škola v lese – den projektového vyučování

Ve středu 9. 10. 2013 jsme se vydali do lesa, abychom si připomněli lesní podzimní změny a mohli při skupinové práci tvořit podzimní „dopis stromu“.

Naším cílem bylo pozorování nejen stromů, ale i lesa jako celku. Samozřejmě nás v tomto období zaujaly houby – rozlišovali jsme jedlé i jedovaté a také jsme objevili dřevokazné houby, které rozkládají živé nebo mrtvé dřevo.

Obdivovali jsme krásně zabarvené listy, našli jsme na stromech lišejník, pozorovali jsme pobytová znamení zvěře. Nezapomněli jsme si zopakovat pravidla chování člověka v lese.

První návštěva lesa v letošním školním roce je za námi a čeká nás pokračování pozorování lesa v zimě.

                                                                                          žáci zbečnické školy

Fotografie

Škola v lese – den projektového vyučování

Ve středu 9. 10. 2013 jsme se vydali do lesa, abychom si připomněli lesní podzimní změny a mohli při skupinové práci tvořit podzimní „dopis stromu“.

Naším cílem bylo pozorování nejen stromů, ale i lesa jako celku. Samozřejmě nás v tomto období zaujaly houby – rozlišovali jsme jedlé i jedovaté a také jsme objevili dřevokazné houby, které rozkládají živé nebo mrtvé dřevo.

Obdivovali jsme krásně zabarvené listy, našli jsme na stromech lišejník, pozorovali jsme pobytová znamení zvěře. Nezapomněli jsme si zopakovat pravidla chování člověka v lese.

První návštěva lesa v letošním školním roce je za námi a čeká nás pokračování pozorování lesa v zimě.

                                                                                          žáci zbečnické školy

Fotografie

Výuka na dopravním hřišti

V měsíci září jsme se velmi často ve vyučovacích hodinách věnovali dopravní výchově, učili jsme se poznávat dopravní značky a napsali si cvičně několik testů. Blok dopravní výchovy jsme uzavřeli v pátek 27. září 2013.  Vyjeli jsme časně ráno do Náchoda – Bělovsi na dopravní hřiště. Dopolední výuka se zde skládala ze dvou částí – první dvě hodiny probíhala teoretická část, ve které jsme si připomněli pravidla a značky v silničním provozu a následující dvě hodiny jsme již nabyté vědomosti převáděli do praxe při jízdě na kole po dopravním hřišti.

                                                                                                   žáci 4. třídy

Fotografie
Ukázky letů dravců

Ve čtvrtek 19. září 2013 se zúčastnila celá škola (Hronov i Zbečník) pořadu "Ukázky letů dravců". Akce se uskutečnila na letišti ve Velkém Poříčí.

 

Fotografie

Zábavní park Tongo v Hradci Králové

Dne 25. 6. 2013 navštívili žáci 1. třídy a děti z mateřské školy zábavní park Tongo v Hradci Králové. V hale se nachází spousta atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné zážitky. Každá z nich představuje jiný ostrov či mořský svět. Děti prožily dopoledne plné zábavy a pohybu. Myslím si, že se jim zde líbilo a určitě se do Tonga ještě někdy vydáme.                              

                                                                                            Mgr. Iva Šretrová

Fotografie
Školní výlet na Hvězdu

V úterý 18. 6. 2013 jsme vyrazili na turistický výlet.  Autobusem jsme dojeli do Police nad Metují, kde jsme si prohlédli geologický koutek v místním parku. Z Hlavňova jsme šli po silnici na Hvězdu. V nádherném slunečném počasí se nám otevřela krásná podívaná do okolí. Po občerstvení a opékání párků jsme pokračovali Kovářovou roklí, kde jsme hledali poklad. Z Hlavňova jsme se vydali kolem Čertovy skály a nově postavené kapličky zpět do Police nad Metují. Domů jsme odjížděli autobusem a odváželi jsme si plno nezapomenutelných zážitků z našeho výletu.

 

                                                                                         Žáci 4. a 5. třídy

Fotografie
Výlet do Pekla

Ve středu 19. 6. 2013 jsme se vydali vlakem na školní výlet do Nového Města nad Metují a odtud do osady Peklo v údolí řeky Metuje. I když teploty toho dne dosahovaly tropických hodnot, procházka podle Metuje byla příjemná a posezení před bohatě zdobenou Bartoňovou útulnou nám stačilo k nabrání sil na zpáteční cestu.

Cestou údolím s krásnými přírodními zákoutími jsme pochopili, proč byla v roce 1997 velká část údolí vyhlášena přírodní rezervací. Turistický výlet se vydařil a domů jsme si přivezli nejen lehce bolavé nožky, ale i mnoho zážitků z pěkně stráveného dne.

                                                                                               žáci 2. a 3. třídy

Fotografie 

Obrázek namaloval a tomuto webu věnoval pan Petr Čuhanič

 

     

ZŠ a MŠ Zbečník

Zbečník 210
Hronov
549 31
Kancelář školy
+420 491 483 191

Mateřská škola a jídelna
+420 491 483 638
zbecnik.skola@seznam.cz