Kalendář akcí

Září

3. - 6. 9. 2018 pravidla vyučování a chování ve dvojtřídce, školní řád


Říjen

 5.10. 2018 projektové vyučování Les na podzim

15.10. - 26.10. 2018 sběr starého papíru

25.10. 2018 výuka na Dopravním hřišti v Bělovsi 4. ročník

26.10.2018 bruslení

29. - 30. 10. 2018 podzimní prázdniny


Listopad

2.11. 2018 bruslení

 5.11. - 8. 11. 2018 schůzky nad žákovským portfoliem

7.11. 2018 schůzka třídních důvěrníků SRPŠ


Prosinec

Den projektového vyučování - PT Multikulterní výchova - Kulturní diference

20.12. Živý beltém u Jirmanů - Cesta pastýřů

19. - 21.12. dny projektového vyučování Vánoce ve světě

21.12. 2018 vánoční besídka

22. 12. 2018 - 2.1. 2019 vánoční prázdniny

 

Leden

Procházka zimní krajinou - PT Environmentální výchova - Ekosystém les

Zimní dovádění na sněhu

14.1 - 17.1. 2019 schůzky nad žákovským portfoliem

9.1. - 11.1. 2019 projektové vyučování - Les v zimě

21.1. 2019 schůzka třídních důvěrníků SRPŠ

31.1.2019 vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

1.2. 2019 pololetní prázdniny

26.2.2019 exkurze do Planetária v Hradci Králové

Procházka k soutoku Labe a Orlice

Projekt Člověk - Zdravé zuby


Březen

1.3. 2019 Karneval na ledě ZŠ Hronov

4. - 10.3.2019 jarní prázdniny

11.3. 2019 Kolumbie - výukový program pro 4. + 5. ročník

11.3. - 15.3.2019 Usměvavé lyžování v Olešnici

PT Multikulturní výchova - Kulturní diference

Jaro - Procházka jarní krajinou PT Environmentální výchova - Ekosystém les Dopis stromu


Duben

Sběr starého papíru

11. 4. - 17. 4. 2019 Barevný týden

16. 4. 2019 zápis do 1. třídy.

15. 4. 2019 schůzka třídních důvěrníků

15. 4. - 17. 4. 2019 projektové vyučování - velikonoční tvoření

24. 4. 2019 Den Země

Den projektového vyučování PT EV Ekosystémy - Ochrana životního prostředí

29. 4. 2019 zahájení plaveckého kurzu

8. - 11. 4. 2019 schůzky nad žákovským portfoliem

Les na jaře - projektové vyučování

 

Květen

 2. 5. 2019 retrofoto žáků školy

16. 5. 2019 Jiráskovo divadlo - pohádkový příběh Metuje

Město Hronov - divadlo, radnice, rodný dům A. Jiráska

PT VDO Občanská společnost a škola

Plavecký výcvik

 

Červen

4. 6. 2019 fotografování tříd na konci roku

6.6.2019 školní výlet na zámek v Častolovicích

Léto - procházka letní krajinou -Jírova hora - PT Environmentální výchova - Ekosystém les - Dopis stromu

Tradiční sportovní akce ZŠ Hronov

10. 6. - 13. 6. schůzky nad žákovským portfoliem

12. 6. schůzka třídních důvěrníků SRPŠ

Plavecký výcvik