Školní rok 2013 - 2014

 

Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod - odloučené pracoviště ZŠ Zbečník

 

V budově školy ve Zbečníku jsou dvě oddělení mateřské školy, tři třídy malotřídní základní školy, jedno oddělení školní družiny, školní jídelna a tělocvična.

 

 

Mateřská škola

Vedoucí učitelka:  Benešová Ivana

Učitelky:  Zatloukalová Ilona a Hubková Veronika

dvě oddělení MŠ –  1. oddělení mladších dětí - 24 dětí

                            2. oddělení starších dětí – 22 dětí

provozní doba školky: 6,30 – 16, 00 hod.

 

Základní škola

Vzdělávací program školy:     

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání: 

ŠVPPP -  Školička V Pěkném Přírodním Prostředí č.j.159/13. 

 

 

Rozdělení ročníků ve třídách ZŠ

  I. C:  1. a 5. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Dagmar Šolínová – 11+10 žáků

 II. C:  2. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Iva Šretrová – 16 žáků

III. C:  3. a 4. postupný ročník – třídní učitelka Mgr. Marcela Odvářková – 14 + 5 žáků

 

 

Školní družina

vychovatelka: Hanušová Hana

jedno oddělení

provozní doba: 6:45-15:30 hod.

poplatek 500,- Kč / pololetí

 

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jirásková Lenka

Kuchařka: Venclová Emilie

Průměrný počet vařených obědů denně – 100

 

 

Správa budovy

Školník: Chocholáč Radek

Uklízečky:

ZŠ – Benešová Radka

       Venclová Edita

MŠ - Maršíková Jana

 

 

Třídní důvěrníci SRPDŠ:

Pospíšilová Petra

Lembejová Lenka

Baladová Radka

Umlaufová Markéta

 

 

Člen školské rady ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod – zástupce rodičů ZŠ Zbečník:

Ing. Lenka Vítová

 

Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje základní a mateřskou školu ve Zbečníku 46 dětí MŠ a 56 žáků ZŠ.