Školní rok 2017 - 2018

 

Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod - odloučené pracoviště ZŠ Zbečník

 

V budově školy ve Zbečníku jsou dvě oddělení mateřské školy, tři třídy malotřídní základní školy, jedno oddělení školní družiny, školní jídelna a tělocvična.

 

Mateřská škola

Vedoucí učitelka:  Macková Patricie

Učitelky:  Zatloukalová Ilona,  Strašilová Petra, DiS., Vondřejcová Iva

dvě třídy MŠ – 1. třída - mladší děti – 23 dětí

                        2. třída - starší děti – 23 dětí

provozní doba školky: 6:30 – 16:00 hod.

Vzdělávací program:

ŠVP pro MŠ:  Tajemství maternické studánky č.j. 245/17

 

 

Základní škola

Vzdělávací program školy:     

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání: 

ŠVPPP -  Školička V Pěkném Přírodním Prostředí č.j. 191/ 16

 

Rozdělení ročníků ve třídách

  I. C:  1.  postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Iva Šretrová

 II. C:  2.+ 3. postupný ročník – třídní učitelka Mgr. Marcela Odvářková, asistent pedagoga Martina Špringrová, DiS

III. C:  4. + 5. postupný ročník – třídní učitelka Mgr. Dagmar Šolínová

 

1. ročník:   14 žáků

2. ročník:      8 žáků

3. ročník:      4 žáci

4. ročník:    14 žáků

5. ročník:      6 žáků

 

Školní družina

vychovatelka: Hanušová Hana

jedno oddělení

provozní doba: 6:30 - 16:00 hod.

poplatek 500,- Kč / pololetí

 

Reedukace poruch učení

Mgr. Dagmar Šolínová

 

Kroužek AJ pro 1. + 2 ročník

Mgr. Dagmar Šolínová

 

Hodina pohybu navíc pro 1. ročník

Mgr. Iva Šretrová

 

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jirásková Lenka

Kuchařka:  Edita Štirandová

Průměrný počet vařených obědů denně – 80

 

 

Správa budovy

Školník: Chocholáč Radek

Uklízečky:

ZŠ – Benešová Radka

         Venclová Edita

MŠ - Maršíková Jana

         Benešová Radka

 

Třídní důvěrníci SRPDŠ:

Pospíšilová Petra

Lembejová Lenka

Umlaufová Markéta

Thérová Kateřina

 

Člen školské rady ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod – zástupce rodičů ZŠ Zbečník:

Markéta Umlaufová

 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje základní a mateřskou školu ve Zbečníku 46 dětí MŠ a 46 žáků ZŠ.