Školní rok 2012 - 2013

 

Mateřská škola

Vedoucí učitelka:  Benešová Ivana

Učitelka:  Zatloukalová Ilona

jedno oddělení MŠ – 25 dětí (provozní doba školky: 6,30 – 15,45 hod.)

 

Základní škola

Žáci pracují ve třech kmenových třídách. První ročník je samostatně ve své třídě – I. C  a ostatní ročníky jsou spojeny vždy po dvou v jedné třídě – 2. + 3. ročník ve třídě II. C a 4. + 5. ročník ve třídě III. C.

 

Vzdělávací program školy:     

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání: 

ŠVPPP -  Školička V Pěkném Přírodním Prostředí - s platností od 1. 9. 2007. 

 

Třídy ZŠ

  I. C:  1. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Iva Šretrová – 15 žáků

 II. C:  2. a 3. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Marcela Odvářková – 4 + 14 žáků

III. C:  4. a 5. postupný ročník – třídní učitelka Mgr. Dagmar Šolínová – 9 + 13 žáků

 

Paní učitelka Pavlína Bergmannová vyučuje Anglický jazyk, Vlastivědu, Výtvarnou výchovu a Informatiku v 5. ročníku, Prvouku, Výtvarnou výchovu ve 3. ročníku a Pracovní činnosti ve 2. a 3. ročníku

 

Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje základní školu ve Zbečníku 55 žáků.

                                                                       

Školní družina

vychovatelka: Hanušová Hana

- jedno oddělení (provozní doba: 6:45-16:00 hod.)

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jirásková Lenka

Kuchařka: Venclová Emilie

Průměrný počet vařených obědů denně – 80

 

Správa budovy

Školník: Chocholáč Radek

Uklízečky:

ZŠ – Benešová Radka

         Venclová Edita

MŠ - Maršíková Jana

 

 

Zájmová činnost

Základní škola: kroužky ve škole zajišťuje Domino - Angličtina hrou pro děti MŠ + 1. a 2. ročník, dva sportovní kroužky – Florbal a Sportovní hry

Nepovinný předmět – Římskokatolické náboženství, vyučováno panem Janem Matouškem

Mateřská škola: kroužek sportovní, výtvarný, hudební

 

 

Seznam třídních důvěrníků SRPDŠ školy ve Zbečníku pro školní rok 2012 - 2013

1.ročník -  Markéta Umlaufová

2.ročník -  Petra Pospíšilová

3.ročník -  Lenka Lembejová

4.ročník -  Radka Baladová

5.ročník -  Jana Chladová