Školní rok 2014 - 2015

 

Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod - odloučené pracoviště ZŠ Zbečník

 

V budově školy ve Zbečníku jsou dvě oddělení mateřské školy, tři třídy malotřídní základní školy, jedno oddělení školní družiny, školní jídelna a tělocvična.

 

 

Mateřská škola

Vedoucí učitelka:  Benešová Ivana

Učitelky:  Zatloukalová Ilona a Máslová Veronika

dvě oddělení MŠ –  1. oddělení mladších dětí - 20 dětí

                                   2. oddělení starších dětí – 15 dětí

provozní doba školky: 6:30 – 16:00 hod.

 

 

Základní škola

Vzdělávací program školy:     

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání: 

ŠVPPP -  Školička V Pěkném Přírodním Prostředí č.j.189/13. 

 

 

Rozdělení ročníků ve třídách ZŠ

  I. D:  1. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Iva Šretrová

 II. C:  2. a 3. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Dagmar Šolínová, Prvouka – paní učitelka Růžena Křížová

III. C:  4. a 5. postupný ročník – třídní učitelka: Mgr. Marcela Odvářková

 

1. ročník: 15 žáků

2. ročník: 6 žáků

3. ročník: 14 žáků

4. ročník: 7 žáků

5. ročník: 13 žáků

 

 

Školní družina

vychovatelka: Hanušová Hana

jedno oddělení - 28 účastníků

provozní doba: 6:45 - 15:30 hod.

poplatek 500,- Kč / pololetí

 

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jirásková Lenka

Kuchařka: Venclová Emilie

Průměrný počet vařených obědů denně – 90

 

 

Správa budovy

Školník: Chocholáč Radek

Uklízečky:

ZŠ – Benešová Radka

        Venclová Edita

MŠ - Maršíková Jana

        Benešová Radka

 

 

Třídní důvěrníci SRPDŠ:

Pospíšilová Petra

Lembejová Lenka

Umlaufová Markéta

 

 

Člen školské rady ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod – zástupce rodičů ZŠ Zbečník:

Ing. Lenka Vítová

 

 

Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje základní a mateřskou školu ve Zbečníku 35 dětí MŠ a 55 žáků ZŠ.