Fotogalerie školky

                            

   

 

 1.týden u Ferdů - září 2019 

 

 

Hrátky v Beruškách - červen

Zahradní slavnost - Ferdové i Berušky - červen

Pasování na školáky - Ferdové - červen

Mokré vysvědčení z plavání - Ferdové - červen

Zmrzlinové loučení - Ferdové - červen 

Matěj a Míša slaví narozeniny - Ferdové - červen

Nové kostky od Wikovu - Ferdové - červen

Program o včelkách - Berušky - červen

Kamarádi skřítka Medovníčka - Ferdové - červen

Cesta se skřítky /Maternice/ - Berušky - červen

Velké prádlo - Berušky - červen

Cesta se skřítky /Maternice/ - Ferdové - červen

Program o včelkách - Ferdové - červen

Všechny děti mají svátek, šipkovaná - Ferdové - květen

Bublinková párty - Berušky, Ferdové - květen

Čarodějnice - Berušky - duben

Lucinka má 6 let - Ferdové - květen

Rozkvetlé jaro - Ferdové - květen

Plavání 2019 - Ferdové - duben - červen

Školní výlet Staré Hrady - Ferdové - květen

Školní výlet Staré Hrady - Berušky - květen

Besídka pro maminky - Ferdové - květen

Cvičení v tělocvičně - Berušky - duben

My jsme muzikanti - Ferdové - duben

Den Země - Ferdové - duben

Lesní pedagogika s průvodci - Ferdové - duben

Čarodějnice - Ferdové - duben

Škola pohybu, cvičení s trenérem - Ferdové - duben

Brzy budu školákem, návštěva v 1.třídě - Ferdové - duben

Beseda v knihovně - Berušky - duben

Barevné dny -  Ferdové - duben

Barevné dny - Berušky - duben

Přišlo jaro - Berušky - duben

Cesta do vesmíru - Ferdové - březen 

Výlet do hvězdárny - Ferdové - březen

Keramická dílna - Ferdové - březen

Keramická dílna - Berušky - březen

Dopolední aktivity - Berušky - březen

Soptíkovo lyžování - Berušky a Ferdové - březen

Prohlídka Jiráskova divadla a ZŠ Hronov - Ferdové - únor

Kniha můj kamarád - Ferdové - únor

Maškarní karneval - Berušky, Ferdové - únor

Naše tělo, zdraví, smysly - Ferdové - únor

Červený den - Berušky - únor

Stavitel mostů - Ferdové - únor

Obvazování končetin, první pomoc - Ferdové - únor

Stavitel mostů - Berušky - únor

Cesta do pravěku - Ferdové - leden

Zimní radovánky - Berušky - leden

Pyžamkový bál - Berušky - leden

Sněhové radovánky - Ferdové - leden

Poznáváme zimní Hronov - Ferdové - leden

Malá technická univerzita - Stavitel města - Ferdové - leden

Malá technická univerzita - Stavitel města - Berušky - leden

Zimní olympiáda - Berušky - leden

Tříkrálová koleda - Ferdové - leden 2019

Předvánoční týden - Ferdové - prosinec

Předvánoční týden - Berušky - prosinec

Vánoční besídka a nadílka - Ferdové - prosinec

Sněhový skok roznožný - Ferdové - prosinec

Pečení a zdobení perníčků - Ferdové - prosinec

Čertovské dovádění a návštěva Mikuláše - Ferdové - prosinec

Mikuláš - Berušky - prosinec

Hrátky na sněhu - Berušky - prosinec

Společná vycházka do lesa - Ferdové a Berušky - listopad

Malované počasí - Ferdové - listopad

Práce s interaktivní včelkou a mikroskopem - Ferdové - listopad

Les a jeho obyvatelé - Ferdové - listopad

Dobrodružství v přírodě - Ferdové - listopad

Knihovna a první sníh - Berušky - listopad

Sebehodnocení dětí - Ferdové - listopad

Beseda v knihovně - Ferdové - listopad

Welnes pro paní učitelky od všech rodičů

Podzim v lese - Ferdové - říjen až listopad

Dračí hrátky - Ferdové - listopad

Keramika v DDM a hřiště v parku - Ferdové - listopad

Podzimní radovánky - Berušky - říjen

Lesní ateliér - Ferdové - říjen

Interaktivní tabule - Ferdové - říjen

Maňáskové divadlo - Ferdové, Berušky - říjen

Život v moři - Ferdové - říjen

Vycházky do okolních kopců - Ferdové - říjen

Přírodovědné centrum HK - Berušky, Ferdové - říjen 2018

Exotická zvířata - Ferdové - 2018

Výstava zvěře u p.Hurdálka - Ferdové - září 2018

Divadlo "Otesánek" - Berušky, Ferdové - září 2018

Pavučina přátelství - Ferdové - září 2018

První dny ve školce - Berušky, Ferdové - září 2018

 

Strom školáků 2018 - Ferdové, Berušky - červen

Zahradní rozloučení - Berušky, Ferdové - červen

Zmrzlina na rozloučenou - Ferdové - červen

Pohádková Maternice, aneb pirátská cesta za pokladem - Ferdové - červen

Pohádková Maternice, aneb pirátská cesta za pokladem - Berušky - červen

Mokré vysvědčení - Ferdové - červen

Ze života hmyzu - Ferdové - červen

Muzeum Pod čepicí - Ferdové - červen

Matýskovy narozeniny - Ferdové - červen

Pasování na školáky - Ferdové - červen

Kouzelník v MŠ - Berušky, Ferdové - květen

Výlet do Prahy - Ferdové - květen

Výlet do MŠ Běloves a na dopravní hřiště - Ferdové - květen

Výlet "malé Tongo" - Berušky - květen

Vycházka na vlakové nádraží - Berušky - květen

Výlet farma Wenet - Berušky, Ferdové - květen

Besídka pro maminky - Ferdové - květen

Besídka pro maminky - Berušky - květen

Práce na zahradě - Berušky - květen

Den Země - Berušky - duben

Plavání - Ferdové - duben až červen

Den Země - Ferdové - duben

Čarodějnice  - Berušky, Ferdové - duben

Výlet do kravína - Berušky, Ferdové - duben

Venkovní dílna a kuchyně - duben

Rozkvetlé jaro - Ferdové - duben

Brzy budu školákem - Ferdové - duben

Návštěva v 1.třídě - Ferdové - duben

Divadlo v MŠ Popletené pohádky - Berušky, Ferdové - duben

Keramika - Ferdové - duben

Velikonoce, Morena - Ferdové - březen

Barevné dny ve školce - březen

Hry venku, ve třídě a v tělocvičně - Berušky - březen

Bubenická dílna Berušky - březen 

Moje tělo, naše zdraví - Ferdové - březen    

 Péče o květiny - Ferdové - březen 

Hry venku a ve třídě - Ferdové - březen

Velikonoce - Berušky - březen

Bubenická dílna - Ferdové - březen

Návštěva v knihovně - Ferdové - březen

Ptáci, krmelec - Ferdové - únor

Pobyt venku, vycházky - Berušky - únor

Maškarní karneval - únor

Soptíkovo lyžování - únor

Ukázka dravců - Ferdové, Berušky - únor

Sněhuláci - kooperativní činnosti - Ferdové - únor

Výlet do sportovní herny v Náchodě - Ferdové - leden

Hry ve třídě v CA - Berušky - leden

Zimní radovánky konečně na sněhu - Ferdové - leden

Ten dělá to a ten zas tohle - Ferdové - leden

Máme doma budíka - Ferdové - leden

Pyžamkový bál - Berušky - leden

Tři Králové - Ferdové - leden 2018 

Návštěva v Betlémě - prosinec

Vánoční besídka a nadílka Ferdové - prosinec

Vánoční besídka a nadílka Berušky - prosinec

Mikuláš Ferdové - prosinec

Mikuláš  Berušky - prosinec

Divadlo v MŠ p. Holasová - Berušky, Ferdové - prosinec

Tvoření z mandlové hmoty - Ferdové - prosinec

Drakiáda Berušky, Ferdové - listopad

Hrátky v tělocvičně - Berušky, Ferdové - listopad

Keramika, lezecká stěna - Ferdové - listopad

Není drak jako drak - Ferdové - listopad

Návštěva v knihovně - Ferdové - listopad

Podzimní strašidlení - Ferdové - říjen

Listohrátky - Ferdové - říjen

Výlet Mlýn Dřevíček - Ferdové - říjen

Divadlo "Vodník Bublina" - Ferdové, Berušky - říjen

Zahradní radovánky - Ferdové - říjen 2017

Ovocný týden - Ferdové - říjen 2017

Zeleninový týden- Ferdové - říjen 2017

Listohrátky - Berušky - říjen 2017

Muchomůrka sedí v lesíčku - Ferdové - září 2017

Hurá do školky - Ferdové - září 2017

 

 

 

 

Hra s interaktivní včelkou - Ferdové - červen

Kája a Janek - pasování na školáky - červen

Vystoupení v Justynce - Ferdové - červen

Pohádková Maternice - Ferdové - červen

Pohádková Maternice - Berušky - červen

Pasování na školáky, spaní v MŠ - Ferdové - červen

Hudební koutek - Ferdové - červen

Pečování o naší zahrádku - červen

Školní výlet Perníková chaloupka - červen

Doprava - Ferdové - červen

Doprava - Berušky - červen

Plavání - Ferdové - duben - červen

Návštěva u hasičů - Berušky, Ferdové - červen

Divadlo "O princeznách a rytířích" - Berušky, Ferdové

Opékání buřtů, pálení čarodějnice - Berušky, Ferdové

Ze života hmyzu - Berušky

Ze života hmyzu - Ferdové

Výlet MŠ Běloves - Ferdové

Výlet "malé Tongo" v Náchodě - Berušky

Hrajeme si na maminky, příprava na besídku - Berušky 

Příprava na besídku pro maminky, Ferdové - květen

Čarodějnice - Berušky, Ferdové - duben

Den Země - Berušky, Ferdové - duben 

Jarní tvoření - Berušky - duben

Návštěva v knihovně - Ferdové - duben

Návštěva Domina - Berušky, Ferdové - březen, duben

Na tom našem dvoře - Ferdové - březen

Jarní tvoření - Ferdové - březen

Berušky -  březen

Návštěva v 1.třídě ZŠ - Ferdové - březen

Návštěva v knihovně - Berušky - březen

Vynášení Moreny - Berušky, Ferdové - březen

Z pohádky do pohádky Ferdové - březen

Tajný výlet Ferdové - březen

Soptíkovo lyžování - únor, březen

Sněhulákiáda - Berušky, Ferdové - únor

Bubenická dílna Berušky, Ferdové - únor

Valentýnský červený den Berušky, Ferdové - únor

Ferdové na interaktivní tabuli - únor 2017

Hry v koutcích Berušky - únor 2017

Hry v koutcích a venku Ferdové - leden, únor 2017

Stopy ve sněhu, krmelec Berušky, Ferdové - leden 2017

Maškarní karneval Berušky, Ferdové - únor 2017

Zimní sněhová olympiáda Berušky, Ferdové - leden 2017

Hry v centrech aktivit Berušky - leden 2017

Kooperativní činnosti Berušky - leden 2017

Konečně sníh! Ferdové, Berušky - prosinec - leden 2017

Vycházky po okolí Ferdové - prosinec 2016

Cesta do Betléma - prosinec 2016

Divadlo v MŠ - prosinec 2016

Vánoční tvoření Ferdové - prosinec 2016

Vánoční tvoření Berušky - prosinec 2016

Pohádka o rukavičce - Berušky - prosinec 2016

Vánoční besídka Ferdové - prosinec 2016

Vánoční besídka  Berušky - prosinec 2016

Vycházka na krásné místo, Berušky, Ferdové - prosinec 2016

Vlastíkovy narozeniny, Ferdové - prosinec 2016

Písnička Sněží, hry v CA, Berušky - prosinec 2016

Čertovský týden, Ferdové - prosinec 2016

Mikuláš u Ferdů - 2. prosinec 2016

Mikuláš v Beruškách - 2.prosinec 2016

První sníh, Berušky - 30.listopad 2016

Vánoční výstava v Justynce - 25. listopad 2016

Vánoční tvoření - 25.listopad 2016

Horolezecká stěna, Ferdové - 24.listopad 2016 

Keramická dílna, Ferdové - 24.listopad 2016

Drakiáda - Berušky, Ferdové - 8. listopad 2016

Není drak jako drak - hry v CA, kooperativní činnosti - Ferdové - listopad 2016

Království papoušků - Berušky, Ferdové - 3. listopad 2016

Hry v CA -  Berušky - říjen 2016

Tvoření z dýní - Ferdové - 25. října 2016

Návštěva knihovny - Ferdové - 18. říjen 2016

Kooperativní činnosti - Ferdové - říjen 2016

Návštěva skřítka Podzimníčka - Berušky - říjen 2016

Hry v okolí MŠ - Ferdové -  září, říjen 2016

  Hry v centrech aktivit - Ferdové - září, říjen 2016

Hrátky v Beruškách - září, říjen 2016

Ukázka plazů - Ferdové - září 2016

 

 

2016_06_27_Plavecký kurz

2016_06_22_Výlet MŠ - Wenet Broumov

2016_06_07_Pohádková Maternice

2016_05_24_Návštěva předškoláků v 1.C

2016_05_04_Výlet do Tonga

2016_04_29_Čarodějnice ve školce

2016_03_23_Barevný týden v ZŠ a MŠ

2016_03_17_Návštěva knihovny

2016_03_08_Bruslení

2016_02_26_Maškarní karneval

2016_02_19_Lyžařský kurz

2016_02_05_Valentýn

2016_01_28_Pyžamkový ples

2015_12_17_Vanoční besídka ve školce

 

 

 

2015_06_16_Pohádková Maternice

2015_06_01_Slavnostní otevření zahrady mateřské školy

2015_05_26_Výlet MŠ na pohádkový hrad a zámek Staré Hrady u Jičína

2015_05_26_Výlet MŠ na pohádkový hrad a zámek Staré Hrady u Jičína_2

2015_04_30_Čarodějnický rej

2015_02_27_Maškarní

2015_02_13_Valentýn

2015_01_29_Pyžamkový ples

2015_01_19-23_Lyžování

2014_12_18_Betlém

2014_12_16_Besídka ve školce

2014_12_05_Mikuláš ve školce

2014_11_12_Tongo

 

 

2014_06_17_Pohádková Maternice

2014_06_02_Den dětí

2014_04_30_Čarodějnice

2014_04_11_Svátky jara - školka

2014_03_05_Karneval - větší děti

2014_02_28_Karneval - menší děti

2014_02_14_Valentýn

2014_02_05_Pyžamkový ples

2013_12_19_Betlém ve Zbečníku

2013_12_18_Vánoční tvoření

2013_12_05_Mikuláš ve školce

2013_09_19_Ukázky letů dravců

 

 

2013_06_18_Pohádková Maternice

2013_06_25_Výlet do zábavního parku Tongo v HK

2013_05_31_Výlet první třídy a mateřské školy

2013_05_14_Besídka ke Dni matek v MŠ Zbečník 2

2013_05_14_Besídka ke Dni matek v MŠ Zbečník

2013_04_02_Perníková chaloupka

2013_03_14_Vodnický den v náchodském bazénu

2013_03_13_Pohádkový den ve školce

2013_03_01_Karneval ve školce

2013_02_13_Valentýn ve školce

2013_02_07_Zápis do první třídy 1

2013_02_07_Zápis do první třídy

2013_01_30_Pyžankový ples

2012_12_20_Návštěva Betléma u Jirmanů

2012_12_18_Besídka ve školce

2012_12_05_Mikuláš ve školce

2012_11_21_Advent na náchodském zámku

2012_10_09_Výlet do zahradnického centra v Červeném Kostelci 2

2012_10_09_Výlet do zahradnického centra v Červeném Kostelci

 

 

 

2012_06_15_Pohádková_Maternice

2012_06_06_Výlet školky k indiánům 2

2012_06_06_Výlet školky k indiánům

2012_05_28_Vodnický den v Plavecké škole

2012_05_17_Besídka pro maminky

2012_05_02_Čarodějnice ve školce

2012_02_24_Karneval ve školce

2012_02_14_Valentýn ve školce

2012_01_27_Pyžamkový bál ve školce

2012_01_18_Zápis do 1.třídy v ZŠ Zbečník

2011_12_20_Vanoční besídka ve školce - video

2011_12_20_Vanoční besídka ve školce

2011_12_20_Cesta pastýřů k betlému

2011_12_05_Mikuláš ve škole

2011_11_04_Podzim ve školce

 

 

 

2011_06_24_Spaní v Mateřské školce

2011_06_21_Pohádková Maternice 2

2011_06_21_Pohádková Maternice

2011_06_01_Výlet školkáčků do Adršpachu

2011_05_23_Vodnický den v plavecké škole

2011_05_17_Besídka pro maminky

 

 

rajce.net | místo pro vaše fotografie