Zápis do MŠ 2017

     

            Zápis dětí


do mateřské školy ve Zbečníku


 

dne 3.5.2017


od 9,00 hod. do 16,00 hod.


na školní rok 2017-2018


 


Žádost o přijetí do MŠ“ a „Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte


jsou ke stažení zde nebo pod novou záložkou materska-skolka/zapis-do-ms-2017


 


S sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.


 


Kritéria přijetí:


 1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v Hronově podle § 34a odstavce 1 zákona 561/2004 v platném znění.


 2. Děti, které dovrší k 31.8.2017 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Hronově.


 3. Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy.


 4. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v Hronově, seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším až do naplnění schválené kapacity mateřské školy.