Zápis dětí do MŠ Zbečník


Zápis dětí do mateřské školy ve Zbečníku se koná od 2. 5. 2012 do 3. 5. 2012.

Věra Řehůřková, ředitelka školy

 

 

         Zápis dětí do

 

      m a t e ř s k é   š k o l y

 

                    ve Zbečníku

 

             od 2.5.2012 do 3.5.2012

 

          na školní rok 2012-2013

 

 

 

         * pěkné, čisté prostředí

 

         * nadstandardní péče – kroužky

 

         * individuální přístup

 

 

D á l e   n a b í z í m e   m n o h o   a k c í   p r o   d ě t i .