Školní psycholožka v ZŠ ve Zbečníku


Ve škole ve Zbečníku bude ve druhém pololetí letošního školního roku vždy jeden den v měsíci přítomna školní psycholožka hronovské školy paní Mgr. Petra Fettersová. V následujících termínech je možno si domluvit individuální konzultace.

 

Mobil: 728 750 526

E-mail: petra.fettersova@seznam.cz

 

Termíny:

20. 2. 2014

6. 3. 2014

17. 4.2014

22. 5. 2014

19. 6. 2014  vždy od 14,00 do 16,00 hodin