Pozvánka k zápisu dětí do 1.třídy pro školní rok 2016-17

 

Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Hronov pro školní rok 2016 / 2017 se koná

  • pro obvod Zbečník v úterý 26. ledna 2016 od 14.00 do 17.00 hod. v budově ZŠ Zbečník
  • pro obvod Hronov v úterý 26. ledna 2016 (příjmení dítěte od písmene A po N) a ve čtvrtek 4. února 2016 (příjmení dítěte od písmene O po Ž) od 13.30 do 17.00 hod. v budově ZŠ Palackého ul.

 

Podle §35 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče povinni přivést dítě k zápisu, jestliže dovrší k 31. 8. 2016 šesti let věku.

K zápisu se dostaví:

  • děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010
  • děti s odloženou školní docházkou

 

Školní obvod Hronov zahrnuje v plném rozsahu město Hronov a následující ulice:

Jungmannova, Vyšehrad, Regnerova, Jiráskova, Knáhlova, Husova, Divadelní, Hostovského, K Milířům, Palackého, Čapkova, Kudrnáčova, T. G. Masaryka, náměstí ČSA, náměstí Komenského, náměstí Freiwaldovo, Nerudova, Havlíčkova, Žižkova, Jiřího z Poděbrad, Na Drahách, Pod Kleprlíkovou horou, Úvoz a celá Příčnice, Vysoká Srbská, Zálesí, Malá Čermná, Zlíčko.

 

Školní obvod Zbečník zahrnuje v plném rozsahu:

obec Zbečník, Studénky, Chocholouš, ulice Kostelecká, Riegrova, Smetanova, Dvorská, Nádražní, Bosna, Českých bratří, Štefánikova a Padolí.

 

K zápisu zákonní zástupci přinesou občanský průkaz, zdravotní průkaz a rodný list dítěte.

 

V Hronově 4. 1. 2016                                                Věra Řehůřková, ředitelka školy