Poděkování za sběr starého papíru

Poděkování

Děkujeme všem sběračům starého papíru, maminkám ze SRPŠ v ZŠ ve Zbečníku

a všem kteří se podíleli na organizaci sběru.

Výtěžek 1035,-  Kč byl rozdělen: ZŠ – 635,- Kč, MŠ – 400,- Kč.

Bude využit k úhradě školních výletů.

                                                                                 Marcela Odvářková, ZŠ Zbečník