Poděkování Osadnímu výboru ve Zbečníku

 

V minulém týdnu jsem převzala od pana Ing. Petra Havelky výtěžek sběru železného šrotu, který proběhl ve Zbečníku 29. března 2014. Částka 3 666,- Kč bude využita na nákup stavebnic a výtvarného materiálu pro děti v základní škole.

Děkujeme Osadnímu výboru ve Zbečníku za zorganizování sběru a za předání sponzorského daru naší škole.

Poděkování všem, kteří do sběru železného šrotu přispěli.

                                                                                                 Marcela Odvářková, ZŠ Zbečník