Změna úhrady obědů v ŠJ ZŠ Zbečník

 

Vážení rodiče!

Od nového roku 2013 dochází ke změně úhrady stravování dětí MŠ a žáků ZŠ.

 

OD LEDNA BUDEME PLATIT OBĚDY ZÁLOHOVĚ. V MĚSÍCÍCH LEDNU AŽ KVĚTNU UHRADÍME NA ÚČET JEDNOTNOU ČÁSTKU. V MĚSÍCI ČERVNU BUDE PROVEDENO VYÚČTOVÁNÍ A KAŽDÝ ŽÁK DOSTANE ČÁSTKU K DOPLATKU ZA CELÉ POLOLETÍ. OBĚDY A ŠKOLKOVNÉ JE NUTNO UHRADIT VŽDY DO 15. DNE V MĚSÍCI.

 

Nebude-li úhrada na účtu, žák nedostane16. daného měsíce oběd a dítěti MŠ bude ukončen pobyt ve školce.

Prosíme v prosinci zaslat na účet nejprve úhradu zpětně za tento měsíc (částku dostane každý žák na lístečku dne 21. 12. 2012) a do 15. ledna 2013 je nutno uhradit zálohu na měsíc leden.

Úhradu zasílejte na stejný účet – č.ú. 107-1694300247/0100 s vaším přiděleným variabilním symbolem. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítěte.

 

ZÁLOHOVÁ MĚSÍČNÍ ČÁSTKA PRO LEDEN – KVĚTEN  (lze uhradit i jednorázově na pět měsíců – například  žák 1. třídy uhradí v lednu částku 1 900,- Kč ….tj. 5krát 380,-)

 

CELODENNÍ …… 600,- Kč

      PŮLDENNÍ ………460,- Kč

      ODKLADOVÉ ……660,- Kč

 

ŽÁCI ZŠ:

       1.– 4. ROČNÍK….………………380,- Kč

       5. ROČNÍK………………………420,- Kč

 

 

                                     Děkujeme Vám za pochopení!