Zápis do první třídy ZŠ ve Zbečníku pro školní rok 2012/2013


Zápis proběhl dne 18. 1. 2012 a ve škole ve Zbečníku bylo zapsáno 14 nových žáčků.

 

Fotografie