Zápis do 1. třídy


Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Hronov pro školní rok 2012/2013 se koná

• pro obvod Zbečník ve středu 18. ledna 2012 od 14,00 do 16,00 hod. v budově ZŠ Zbečník
• pro obvod Hronov ve čtvrtek 19. ledna 2012 od 13,00 do 17,00 hod. v budově ZŠ Palackého ul.
 
Podle §35 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče povinni přivést dítě k zápisu, jestliže dovrší k 31. 8. 2012 šesti let věku.

K zápisu se dostaví:
děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006
děti s odloženou školní docházkou

Školní obvod Hronov zahrnuje v plném rozsahu město Hronov a následující ulice:
Jungmannova, Vyšehrad, Regnerova, Jiráskova, Knáhlova, Husova, Divadelní, Hostovského, K Milířům, Palackého, Čapkova, Kudrnáčova, T. G. Masaryka, náměstí ČSA, náměstí Komenského, náměstí Freiwaldovo, Nerudova, Havlíčkova, Žižkova, Jiřího z Poděbrad, Na Drahách, Pod Kleprlíkovou horou, Úvoz a celá Příčnice, Vysoká Srbská, Zálesí, Malá Čermná, Zlíčko.

Školní obvod Zbečník zahrnuje v plném rozsahu: obec Zbečník, Studénky, Chocholouš, ulice Kostelecká, Riegrova, Smetanova, Dvorská, Nádražní, Bosna, Českých bratří, Štefánikova a Padolí.

K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz, zdravotní průkaz a rodný list dítěte.

V Hronově 3. 1. 2012           Věra Řehůřková, ředitelka školy