Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/6


Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Hronov pro školní rok 2015 / 2016 se koná

  • pro obvod Zbečník v úterý 27. ledna 2015 od 14.00 do 17.00 hod. v budově ZŠ Zbečník
  • pro obvod Hronov v úterý 27. ledna 2015 (příjmení dítěte od písmene A po N) a v úterý 10. února 2015 (příjmení dítěte od písmene O po Ž) od 13.30 do 17.00 hod. v budově ZŠ Palackého ul.

Podle §35 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče povinni přivést dítě k zápisu, jestliže dovrší k 31. 8. 2014 šesti let věku.

 

K zápisu se dostaví:

  • děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009
  • děti s odloženou školní docházkou

 

Školní obvod Zbečník zahrnuje v plném rozsahu: obec Zbečník, Studénky, Chocholouš, ulice Kostelecká, Riegrova, Smetanova, Dvorská, Nádražní, Bosna, Českých bratří, Štefánikova a Padolí.

 

Školní obvod Hronov zahrnuje v plném rozsahu město Hronov a následující ulice:
Jungmannova, Vyšehrad, Regnerova, Jiráskova, Knáhlova, Husova, Divadelní, Hostovského, K Milířům, Palackého, Čapkova, Kudrnáčova, T. G. Masaryka, náměstí ČSA, náměstí Komenského, náměstí Freiwaldovo, Nerudova, Havlíčkova, Žižkova, Jiřího z Poděbrad, Na Drahách, Pod Kleprlíkovou horou, Úvoz a celá Příčnice, Vysoká Srbská, Zálesí, Malá Čermná, Zlíčko.

 

K zápisu zákonní zástupci přinesou občanský průkaz, zdravotní průkaz a rodný list dítěte.

 

V Hronově 9. 1. 2015           Věra Řehůřková, ředitelka školy