Zápis do 1. třídy pro školní rok 2013/2014

 

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Hronov pro školní rok 2013 / 2014 se koná

  • pro obvod Zbečník ve čtvrtek 7. února 2013 od 14,00 do 17,00 hod. v budově ZŠ Zbečník 
  • pro obvod Hronov ve čtvrtek 7. února 2013 od 13,00 do 17,00 hod. v budově ZŠ Palackého ul.

Podle §35 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou rodiče povinni přivést dítě k zápisu, jestliže dovrší k 31. 8. 2013 šesti let věku.

K zápisu se dostaví: 

  • děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 
  • děti s odloženou školní docházkou

Školní obvod Hronov zahrnuje v plném rozsahu město Hronov a následující ulice:
Jungmannova, Vyšehrad, Regnerova, Jiráskova, Knáhlova, Husova, Divadelní, Hostovského, K Milířům, Palackého, Čapkova, Kudrnáčova, T. G. Masaryka, náměstí ČSA, náměstí Komenského, náměstí Freiwaldovo, Nerudova, Havlíčkova, Žižkova, Jiřího z Poděbrad, Na Drahách, Pod Kleprlíkovou horou, Úvoz a celá Příčnice, Vysoká Srbská, Zálesí, Malá Čermná, Zlíčko.

Školní obvod Zbečník zahrnuje v plném rozsahu: obec Zbečník, Studénky, Chocholouš, ulice Kostelecká, Riegrova, Smetanova, Dvorská, Nádražní, Bosna, Českých bratří, Štefánikova a Padolí.

K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz, zdravotní průkaz a rodný list dítěte.

 

V Hronově 8. 1. 2013                                                         Věra Řehůřková, ředitelka školy