Třídíme odpad

 

Se začátkem roku 2014 jsme se vrátili k dlouhodobému školnímu projektu „Třídění odpadu“.

Zapojili jsme se do krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Královéhradecký krajský úřad a společnost EKO-KOM, a.s. nabízí v rámci krajského projektu na podporu třídění a recyklace odpadů školám možnost dodávky košů na třídění odpadu.
Získali jsme koše na třídění těchto komodit - papír, plasty a nápojové kartony. Jsou umístěny na školní chodbě v prvním a druhém patře. V horní části je koš vybaven odnímatelným víkem s odpovídajícím vhozovým otvorem. Nádoby jsou kovové, v barevném provedení modrá - papír, žlutá - plast a oranžová - nápojový karton. Koše jsou vybaveny samolepkou s popisem příslušného druhu odpadu.

Odpad třídí nejen žáci školy, ale snažíme se také zapojit předškoláky z 2. oddělení mateřské školy.