Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013


V letošním roce jsme se zúčastnili programu, který byl vyhlášen MŠMT - Rozvojový program Podpora logopedické prevence v roce 2013. Naše žádost o dotaci byla úspěšná a získali jsme od MŠMT částku 40 000,- Kč. Díky tomu jsme mohli v MŠ ve Zbečníku zahájit projekt - Naučme se správně mluvit – logopedická prevence v mateřské škole.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků v mateřské škole při rozvíjení řečových dovedností předškolních dětí a pro zlepšení pracovního prostředí při zajištění logopedické prevence.

V rámci dotace bylo pro MŠ zakoupeno množství logopedických pomůcek a paní učitelka Ilona Zatloukalová byla vyslána na školení do Hradce Králové, kde získala osvědčení logopedické asistentky. Ve školce nyní vede hodiny logopedické prevence.