Poděkování rodičům žáků ZŠ a MŠ Zbečník


Školní rok 2010/2011 se chýlí ke konci a je mi milou povinností poděkovat „našim“ rodičům za celoroční spolupráci.

Poděkování patří rodičům žáků 2. a 3. třídy, kteří zorganizovali pro děti školní výlet, rodičům dětí ze školky, kteří připravili krásnou „Pohádkovou cestu do Maternice“, všem „ Zbečnickým maminám“, které se chystají na soutěžní odpoledne poslední den  školního roku, maminkám – třídním důvěrnicím SRPŠ, panu Lembejovi jako zástupci OV, který pro nás uspořádal sběr papíru, jehož výtěžek nám byl věnován…… a všem tátům a mámám, kteří se denně trápí nad domácími úkoly, které si my učitelky vymýšlíme :-)

Děkujeme rodičům za spolupráci při sebehodnocení školy – vyhodnocení dotazníku uvádím v příloze.

Všem maminkám a tatínkům našich dětí přejeme krásnou dovolenou, plnou klidu a odpočinku, dětem hezké, dlouhé, slunečné prázdniny.

Po prázdninách se budeme těšit opět na viděnou.

 

                                                                                učitelský sbor ZŠ a MŠ Zbečník

 

Dotazník-shrnutí