Plánované kroužky v ZŠ Zbečník na školní rok 2016-7

 

Plánované kroužky na období říjen – květen:

Kroužek anglického jazyka pro 1. + 2. ročník – Marcela Odvářková

Kroužek německého jazyka pro 3. – 5. ročník – Marcela Odvářková

Cena: 500,- Kč na školní rok

Podmínka přihlášení 10 a více žáků

 

Kroužek „Šikovné ručičky“ – kroužek ŠD - Hana Hanušová – 100,- Kč na pololetí (v rámci ŠD)