Plán informačních třídních schůzek s rodiči žáků ZŠ ve Zbečníku ve školním roce 2013/2014

 

V úterý 10. 9. 2013 v 16,00 hodin ve třídě III. C proběhne krátká informační společná schůzka pro rodiče žáků ZŠ ve Zbečníku.

 

Plán schůzek nad žákovským portfoliem pro školní rok 2013/2014:

Schůzky nad žákovským portfoliem se uskuteční podle individuální domluvy s třídní učitelkou ve dnech:

2.12. - 5. 12. 2013

7. 4. – 10. 4. 2014

2. 6. – 5. 6. 2014

 

Termíny schůzek třídních důvěrníků SRPDŠ:

4. 12. 2013, 12. 2. 2014, 9. 4. 2014, 4. 6. 2014