Novinky ze zbečnické školy


V minulých měsících došlo ve škole ve Zbečníku k několika významným změnám. Na jaře došlo k rekonstrukci podlahy třídy III.C a následně k vybavení třídy novým nábytkem. V měsíci červnu bylo rozhodnuto Radou města Hronova o zřízení 2. oddělení mateřské školy ve druhém patře základní školy. Během prázdnin byla kompletně zrekonstruována třída, abychom mohli v září přivítat oddělení předškoláků. Byla zde položena nová podlaha, předěláno osvětlení, zakoupen nový nábytek, hračky a pomůcky pro děti. Ve vedlejší místnosti jsme připravili pro předškoláky šatnu. Došlo také k úpravě toalet. V další třídě byla koncem prázdnin nainstalována nová interaktivní tabule, která bude využívána nejen žáky školy, ale i dětmi ze školní družiny a ze školky.

I okolí školy se mění. Za školou na hřišti máme nové průlezky a pergolu, zahrada mateřské školy byla oplocena a také prochází rekonstrukcí. Prostranství před školou zaplnily nové rostliny místo vzrostlých keřů. To vše vzniká ve spolupráci Města Hronova s občanským sdružením Zbečník náš domov a jeho projektu „Školní zahrada ZŠ a MŠ Zbečník – relaxační zázemí pro rodiče s dětmi“.

Poděkování patří zejména paní ředitelce Věře Řehůřkové a Městu Hronovu za nemalou finanční  podporu, o.s. Zbečník náš domov za iniciativu, zájem o školu, podporu a práci v okolí školy a všem paním učitelkám a provozním pracovníkům za nadstandardní pracovní nasazení.

                                                                                                       Marcela Odvářková, ZŠ Zbečník

 

Fotografie