Informace o zvýšení ceny oběda ve školní jídelně ve Zbečníku


Od 1. 1. 2016 dochází ke zvýšení ceny oběda o 2,- Kč.

 

Platby budou tedy následující:

Kategorie podle věku a docházky

Cena oběda

Cena dopolední svačiny

Cena odpolední svačiny

Celkem

Celodenní MŠ

18,-

8,-

8,-

34,-

Polodenní MŠ

18,-

8,-

 

26,-

Celodenní předškoláci po odkladu školní docházky

21,-

8,-

8,-

37,-

Žáci ZŠ 1. – 4. ročník

21,-

 

 

21,-

Žáci 5. ročníku ZŠ

23,-

 

 

23,-

 

Placení obědů se provádí zálohově převodem na bankovní účet ZŠ a MŠ Hronov v KB č.ú. 107- 1694300247/0100, s variabilním symbolem – přidělené osobní číslo. Platba bude na účtu školy vždy do 15. dne měsíce. Pokud děti nechodí na oběd celý měsíc, je třeba domluvit v kanceláři ŠJ a nastavit stravovací zvyklosti strávníka pro daný školní rok. Nejsou-li obědy uhrazeny nejpozději do 15. dne měsíce, pak dítě po předchozím písemném vyrozumění zákonného zástupce již 16. dne oběd nedostane.

V případě nepřítomnosti žáka je nutné odhlásit obědy ve školní jídelně u paní vedoucí ŠJ  L. Jiráskové

Tel. číslo ŠJ: 491 483 638    

mail: jidelnazbecnik@seznam.cz

V kanceláři ŠJ je možné odhlásit oběd na druhý den do 12.00 hod. První den nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci je oběd vydán do přinesených nádob. V dalších dnech nemá žák na oběd nárok.

 

Dne:  22.10.2015

zdroj: www.zshronov.cz