Dotazníky - shrnutí


Autoevaluace školy

 

Jedním z podkladů autoevaluace základní školy ve Zbečníku je anonymní dotazník pro rodiče a žáky.

Rozdáno bylo 57 dotazníků, vyplněno a zpracováno 51 dotazník.

 

Otázka pro žáka

ano

spíše ano

spíše ne

ne   

Učení ve škole mě baví.

31

   15

   4

 1

Při vyučování někdy pracujeme ve skupinách nebo dvojicích

 

32

  

   16

  

   2

 

 1

Na naší škole se často používají moderní učební pomůcky.

  

27

   

   14

   

   8

 

 2

Naše třída se mi líbí.

47

     3

   1

 

Nabídka kroužků mi vyhovuje.

42

     9

   

 

Ve škole se cítím bezpečně.

38

   11

   

 2

Na naší škole pochvaly a odměny převyšují nad tresty.

39

     9

    1

 2

Učitelé chtějí, abychom učivu rozuměli, nejenom se ho učili nazpaměť.

 

43

   

     7

   

    1

 

Mohu učiteli sdělit svůj názor.

41

     6

    3

  1

 

Otázka pro rodiče

ano

spíše ano

spíše ne

ne   

Jste dostatečně informováni o vzdělávacím programu školy?

 

32

   

  18

    

 

  1

Jste dostatečně informováni o prospěchu a chování vašich dětí?

 

47

 

    4

 

 

Žákovská knížka a její uspořádání je vyhovující?

46

    4

    1

 

Je škála forem komunikace učitelů s rodiči dostatečně široká?

 

38

 

  12

 

    1

 

Organizace školní družiny a její náplň vyhovuje?

23

  20

    2

  1

Nabídka kroužků je dostatečná?

40

    9

    1

 

Cítí se vaše dítě ve škole bezpečně?

38

    7

    3

  3

Myslíte si, že by se měly zrušit zcela domácí úkoly?

  1

 

  16

34

Jste pro zrušení konzultačních schůzek nad žákovským portfoliem?

 

  2

 

 

    4

 

 45

Domníváte se, že jsou nároky kladené na žáky ve škole úměrné jejich věku?

 

33

 

  11

 

    5

 

   2

Myslíte si, že jsou přesně určena pravidla pro chování dětí ve třídě a jsou dodržována?

 

22

 

  29

 

 

Myslíte si, že jsou přesně určena pravidla pro chování dětí ve družině a že jsou dodržována?

 

  9

 

  32

 

    4

 

   1