Zápis do MŠ 2019

Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod
Náměstí ČSA 15      PSČ 549 31   Tel., fax: 491 143 585    E-mail: zshronov@volny.cz
 
Oznámení:
 
Na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Hronov, mateřské škole ve Zbečníku, byly od 2. 9. 2019 přijaty tyto děti:
 
131/19, 132/19, 133/19, 135/19, 136/19, 137/19, 138/19, 139/19, 140/19, 142/19, 144/19, 145/19, 146/19, 148/19, 149/19
 
 
V Hronově dne 23. 5. 2019              Věra Řehůřková, ředitelka ZŠ a MŠ Hronov
 
 
 
 
 
Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod
Náměstí ČSA 15      PSČ 549 31   Tel., fax: 491 143 585    E-mail: zshronov@volny.cz
 
Oznámení:
Na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Hronov, mateřské škole ve Zbečníku, od 2. 9. 2019  nebyly přijaty tyto děti:
 
134/19, 141/19
 
 

 
V Hronově dne 23. 5. 2019              Věra Řehůřková, ředitelka ZŠ a MŠ Hronov

 

     

ZŠ a MŠ Zbečník

Zbečník 210
Hronov
549 31
Kancelář školy
+420 491 483 191

Mateřská škola a jídelna
+420 491 483 638
zbecnik.skola@seznam.cz