Oficiální název zbečnické školy je ZŠ a MŠ Hronov, okres Náchod

(odloučené pracoviště ZŠ Zbečník).

Zbečnická škola byla 1. 7. 2005 připojena k Základní škole Hronov, okres Náchod.

Stala se tak součástí nového subjektu s názvem Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod.

 

Zbečnická škola od pana Petra Čuhaniče

 

Od září 2005 pracuje tedy zbečnická škola jako odloučené pracoviště školy hronovské.

I když je dnes součástí plně organizované školy, zachovala si podobu vesnické školy rodinného typu.

Škola má dobré klima, je zde bezpečné prostředí pro žáky. Spojení tříd vede k rozvoji sociálních dovedností a pochopení při vzájemném respektování potřeb určité věkové skupiny. Uplatňuje se zde princip týmové spolupráce.

Provázanost MŠ a ZŠ usnadňuje přechod dětem ze školky do 1. třídy základní školy.

V budově školy ve Zbečníku jsou dvě oddělení mateřské školy, tři třídy školy základní, školní družina, školní jídelna a tělocvična.

                   
                     

 Základní škola se účastní v těchto programech:

                       

 

Aktuality na webu

Novinky

TOPlist